Návrat na podrobnosti článku Hmotnoprávne aspekty správneho deliktu držiteľa vozidla Download Download PDF