Návrat na podrobnosti článku Hmotnoprávne aspekty správneho deliktu držiteľa vozidla ##common.download## ##common.downloadPdf##