Register partnerov verejného sektora a odhaľovanie vlastníckych štruktúr spoločností

Autori

  • Daniel Zigo Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva

Kľúčové slová:

Register partnerov verejného sektora, schránkové spoločnosti, transparentnosť, verejné obstarávanie

Abstrakt

Článok sa zameriava na problematiku Registra partnerov verejného
sektora, unikátneho slovenského riešenia problematiky regulácie
konečných užívateľoch výhod právnických osôb. Počas obdobia, ktoré
predchádzalo prijatiu registra, bola účasť spoločností s nepriehľadnou
vlastníckou štruktúrou vo verejnom obstarávaní vnímaná ako závažný
spoločenský problém. Cieľom Registra partnerov verejného sektora tak
bolo odkryť vlastnícke štruktúry spoločností, ktoré prijímajú plnenie od
štátu. Článok analyzuje úspešnosť registra pri plnení uvedeného spoločenského
cieľa na základe zhodnotenia dát, ktoré register obsahuje
a taktiež berie do úvahy i skutočnosti, ktoré register pri plnení tohto
cieľa limitujú.

Downloads

Publikované

11.01.2022

Číslo

Sekcia

Články