Domová prehliadka ako významný zdroj informácií pri objasňovaní a vyšetrovaní sexuálnej trestnej činnosti

Autori

  • Iveta Fedorovičová Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky

##semicolon##

ľudské práva##common.commaListSeparator## nedotknuteľnosť obydlia##common.commaListSeparator## prehliadka##common.commaListSeparator## domová prehliadka##common.commaListSeparator## sexuálne zneužívanie##common.commaListSeparator## prevencia

Abstrakt

Snahou autorky je poukázať v tomto príspevku na skutočnosť, že okrem obhliadky miesta činu a ďalších štrukturálno-kriminalistických metód aj domová prehliadka (ako ďalšia zo špecifických metód kriminalistickej praxe – konkrétne kriminalistickej taktiky) môže výraznou mierou prispieť k usvedčeniu páchateľov sexuálnej trestnej činnosti – osobitne vo vzťahu k sexuálnemu zneužívaniu detí a zverených osôb.

##submission.downloads##

Publikované

15.12.2020

Číslo

Sekcia

Články