(Ne)aplikácia čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd vo svetle testu Vilho Eskelinen

Autori

  • Lukáš Jančát Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Katedra správneho a environmentálneho práva

##semicolon##

právo na spravodlivý proces##common.commaListSeparator## judikatúra ESĽP##common.commaListSeparator## aplikácia##common.commaListSeparator## spory štátnych zamestnancov

Abstrakt

Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva si rokmi vydobyla kľúčovú úlohu pri správnej aplikácii Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd orgánmi jednotlivých zmluvných štátov. Tie, v prípadenerešpektovania predchádzajúcej rozhodovacej činnosti ESĽP riskujú, že sa stanú porušovateľom jeho ustanovení. Slovenská republika ako zmluvný štát dohovoru je taktiež vystavená takémuto riziku. Autor tohto článku preto chce priniesť jeho čitateľovi poznatky o najnovšej doktríne, týkajúcej sa aplikácie článku 6 dohovoru v oblasti sporov štátnych zamestnancov. Za týmto účelom v článku analyzuje jeden z rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva a jeho dopady na ďalšiu rozhodovaciu činnosť.

##submission.downloads##

Publikované

15.12.2020

Číslo

Sekcia

Články