Definícia účelu plnenia potrieb všeobecného záujmu v kontexte vymedzenia verejného obstarávateľa

Autori

  • Zuzana Kršjaková Úrad pre verejné obstarávanie, Odbor legislatívno-právny

##semicolon##

Verejný obstarávateľ##common.commaListSeparator## obstarávateľ##common.commaListSeparator## všeobecný záujem##common.commaListSeparator## definovanie činností obstarávateľa##common.commaListSeparator## osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu

Abstrakt

Zákon o verejnom obstarávaní definuje kto je verejný obstarávateľ, pričom jedným z definičných znakov je pri vymedzených právnických osobách aj zriadenie alebo založenie danej právnickej osoby na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný charakter alebo obchodný charakter. Článok má za cieľ definovať čo je možné považovať za plnenie potrieb všeobecného záujmu, ako sa naplnenie daného účelu skúma a preukazuje. Článok hodnotí uvedené nastavenie aj s ohľadom na judikatúru Súdneho dvora Európskej únie, ako aj súdov Slovenskej republiky.

##submission.downloads##

Publikované

15.12.2020

Číslo

Sekcia

Články