Lehota na vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vo verejnom obstarávaní a mimoriadna situácia vyvolaná ochorením COVID-19

Autori

  • Peter Lukáčka Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
  • Peter Kubolek Úrad pre verejné obstarávanie

Kľúčové slová:

verejné obstarávanie, mimoriadna situácia, koronavírus, COVID-19, proporcionalita, gramatický výklad, lehoty, vylúčenie, vysvetlenie

Abstrakt

Článok sa zameriava na problematiku vplyvu mimoriadnej situácie vyvolanej šírením ochorenia COVID-19 na procesy verejného obstarávania – osobitne sa článok zameriava na problematiku zmeškania lehoty na vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov podľa § 40 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní a poskytuje určité argumenty (výkladové prístupy), ktoré by mohli prispieť k riešeniu tejto problematiky.

Downloads

Publikované

15.12.2020

Číslo

Sekcia

Články