Návrat na podrobnosti článku Lehota na vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vo verejnom obstarávaní a mimoriadna situácia vyvolaná ochorením COVID-19 Download Download PDF