Aktuálnosť odkazu Lona L. Fullera a jeho vnútornej morálky práva na legislatívu a právnu prax v Slovenskej republike

Autori

  • Olexij Meteňkanyč Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Katedra teórie práva a sociálnych vied

##semicolon##

Procedurálny iusnaturalizmus##common.commaListSeparator## Lon L. Fuller##common.commaListSeparator## vnútorná morálka práva##common.commaListSeparator## osem kritérií správnosti práva

Abstrakt

Príspevok má ambíciu predstaviť základné tézy procedurálneho iusnaturalizmu v podaní jedného z najväčších právnych filozofov a právnych teoretikov 20. storočia – Lona L. Fullera. Dôraz bude kladený predovšetkým na jeho koncept vnútornej morálky práva a jej osem požiadaviek, pričom sa zameriame na ich premietnutie do slovenského právneho poriadku a s tým spojené aplikačné problémy v právnej praxi, ktoré pri tom vyvstali.

##submission.downloads##

Publikované

15.12.2020

Číslo

Sekcia

Články