Vykonávajú zdravotné poisťovne hospodársku činnosť?

Autori

  • Mária Patakyová Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Ústav európskeho práva

##semicolon##

štátna pomoc##common.commaListSeparator## článok 107 ZFEÚ##common.commaListSeparator## podnik##common.commaListSeparator## hospodárska činnosť##common.commaListSeparator## Dôvera##common.commaListSeparator## C-262/18 P a C-271/18 P

Abstrakt

Ochrana hospodárskej súťaže predstavuje významnú časť práva EÚ. V rámci pravidiel poskytovania štátnej pomoci je centrálnym pojmom pojem podnik, ktorý je spätý s hospodárskou činnosťou. Z týchto činností sú v zásade vyňaté sociálne činnosti. Systém povinného zdravotného poistenia na Slovensku kombinuje sociálne prvky a prvky hospodárskej súťaže. Bolo preto otázne, či zdravotné poisťovne sú podnikmi na účely článku 107 ZFEÚ. Nedávny rozsudok Súdneho dvora v spojených veciach C-262/18 P a C-271/18 P Dôvera definitívne odpovedal na túto otázku. Článok predstavuje tento prípad a zasadzuje ho do širšieho kontextu pravidiel štátnej pomoci.

##submission.downloads##

Publikované

15.12.2020

Číslo

Sekcia

Články