Osobný spis zamestnanca

Autori

  • Andrej Poruban Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

Kľúčové slová:

pracovnoprávny vzťah, zamestnanec, osobný spis, osobné údaje, všeobecné nariadenie o ochrane údajov

Abstrakt

Príspevok sa zaoberá základnou právnou úpravou osobného spisu zamestnanca v Zákonníku práce.

Downloads

Publikované

15.12.2020

Číslo

Sekcia

Články