Osobný spis zamestnanca

Autori

  • Andrej Poruban Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

##semicolon##

pracovnoprávny vzťah##common.commaListSeparator## zamestnanec##common.commaListSeparator## osobný spis##common.commaListSeparator## osobné údaje##common.commaListSeparator## všeobecné nariadenie o ochrane údajov

Abstrakt

Príspevok sa zaoberá základnou právnou úpravou osobného spisu zamestnanca v Zákonníku práce.

##submission.downloads##

Publikované

15.12.2020

Číslo

Sekcia

Články