K pojmu daňové konanie a daňová kontrola v intenciách vybraných rozhodnutí súdov Slovenskej republiky

Autori

  • Peter Rakovský Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Katedra finančného práva

##semicolon##

daňové konanie##common.commaListSeparator## daňová kontrola##common.commaListSeparator## zásady##common.commaListSeparator## súdne rozhodnutie

Abstrakt

Príspevok sa zameriava na analýzu pojmov daňové konanie a daňová kontrola. Príspevok analyzuje aj vybrané zásady sprevádzajúce daňové konanie a daňovú kontrolu, pričom ich vplyv a pôsobenie vymedzuje prostredníctvom ich aplikácie súdmi Slovenskej republiky. Autor poukazuje na široké chápanie daňových zásad súdmi Slovenskej republiky pričom ich analýzu vykonáva v zmysle ustanovení zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

##submission.downloads##

Publikované

15.12.2020

Číslo

Sekcia

Články