Právne aspekty dočasnej ochrany podnikateľa súdom

Autori

  • Vladimír Sedliak Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Katedra občianskeho práva

##semicolon##

dočasná ochrana podnikateľa##common.commaListSeparator## pandémia##common.commaListSeparator## podnikateľ

Abstrakt

Príspevok sa zameriava na analýzu právnej úpravy dočasnej ochrany podnikateľa súdom zavedenou do nášho právneho poriadku zákonom č. 62/2020 Z. z., ktorá ma za cieľ zmierniť negatívne dopady na podnikateľov spôsobené pandémiou koronavírusu COVID-19. Poukazuje na rôzne problémové aspekty a snaží sa nastoliť ich možné riešenia. Príspevok sa osobitne venuje procesnoprávnym otázkam. Vo svojom rámci hodnotí aj navrhovanú novú právnu úpravu dočasnej ochrany podnikateľa súdom.

##submission.downloads##

Publikované

15.12.2020

Číslo

Sekcia

Články