Právne aspekty dočasnej ochrany podnikateľa súdom

Autori

  • Vladimír Sedliak Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Katedra občianskeho práva

Kľúčové slová:

dočasná ochrana podnikateľa, pandémia, podnikateľ

Abstrakt

Príspevok sa zameriava na analýzu právnej úpravy dočasnej ochrany podnikateľa súdom zavedenou do nášho právneho poriadku zákonom č. 62/2020 Z. z., ktorá ma za cieľ zmierniť negatívne dopady na podnikateľov spôsobené pandémiou koronavírusu COVID-19. Poukazuje na rôzne problémové aspekty a snaží sa nastoliť ich možné riešenia. Príspevok sa osobitne venuje procesnoprávnym otázkam. Vo svojom rámci hodnotí aj navrhovanú novú právnu úpravu dočasnej ochrany podnikateľa súdom.

Downloads

Publikované

15.12.2020

Číslo

Sekcia

Články