Vybrané aspekty obstarávania dôkazov obhajobou

Autori

  • Igor Slovák Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
  • Nina Tarabová Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky

Kľúčové slová:

trestné konanie, kontradiktórnosť, obhajca, obvinený, dokazovanie, dôkaz

Abstrakt

Článok sa zameriava na teoretické i praktické využívanie zákonnej možnosti obstarávania dôkazov v jednotlivých štádiách trestného konania z pohľadu obvineného, resp. jeho obhajcu. V kontexte zadovažovania dôkazov článok súčasne venuje pozornosť zásade kontradiktórnosti, ktorá v právnom poriadku Slovenskej republiky, týkajúceho sa trestného konania, nie je absolútna a tiež poskytuje určitý náhľad na kvalitatívnu stránku prelamovania kontradiktórnosti spôsobeného dvojakým postavením prokurátora v priebehu jednotlivých štádií trestného konania.

Downloads

Publikované

15.12.2020

Číslo

Sekcia

Články