Ústavnoprávne východiská úpravy verejnej služby v Slovenskej republike

Autori

  • Lívia Trellová Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Katedra ústavného práva

Kľúčové slová:

Ústava SR, verejná služba, verejná správa

Abstrakt

Príspevok sa zameriava na analýzu ústavnoprávnej úpravy v Slovenskej republike s osobitným zameraním na verejnú službu. Predmetom analýzy je najmä interpretácia Ústavy SR s cieľom identifikovať ústavné východiská, princípy regulácie inštitútu verejnej služby v Slovenskej republike.

Downloads

Publikované

15.12.2020

Číslo

Sekcia

Články