Oprávnená osoba podľa ustanovení zákona o registri partnerov verejného sektora

Autori

  • Filip Vincent Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
  • Daniel Zigo Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva

##semicolon##

oprávnená osoba##common.commaListSeparator## Register partnerov verejného sektora##common.commaListSeparator## partner verejného sektora##common.commaListSeparator## nestrannosť##common.commaListSeparator## transparentnosť nakladania s verejnými financiami

Abstrakt

Článok sa zameriava na analýzu činnosti právnych subjektov, ktorým zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien umožňuje plniť úlohy oprávnenej osoby pre partnerov verejného sektora. Detailne sa zaoberá najmä analýzou nestrannosti oprávnených osôb pri zápise partnerov verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora, pričom sa snaží identifikovať problematické miesta pri jednotlivých subjektoch, ktoré môžu činnosť oprávnených osôb vykonávať.

##submission.downloads##

Publikované

15.12.2020

Číslo

Sekcia

Články