Návrat na podrobnosti článku Oprávnená osoba podľa ustanovení zákona o registri partnerov verejného sektora Download Download PDF