Databázy v elektronickom identifikačnom a autentifikačnom systéme: Zákonné použitie osobných údajov

Autori

  • Petra Žárská Comenius University in Bratislava Institute of Information of Technology Law and Intellectual Property Law

##semicolon##

databáza##common.commaListSeparator## autorské právo##common.commaListSeparator## identifikácia##common.commaListSeparator## autentifikácia##common.commaListSeparator## elektronický systém##common.commaListSeparator## osobné údaje

Abstrakt

Členské štáty EÚ vybudovali elektronické systémy pre občanov s cieľom uľahčiť používanie systémov verejnej správy. Členské štáty zhromaždili obrovské množstvo osobných údajov na identifikáciu a autentifikáciu vo fyzickom svete a naďalej zhromažďujú údaje na identifikáciu a autentifikáciu v digitálnom prostredí. Nový právny predpis o ochrane osobných údajov – GDPR však zmenil pravidlá hry. Výsledkom prispôsobenia sa novému digitálnemu svetu prostredníctvom elektronických systémov je existencia neobmedzených databáz obsahujúcich osobné údaje občanov. Aké sú práva občanov a členských štátov k databázam z hľadiska autorských práv? V tomto príspevku sa skúmajú možné problémy, ktorým musia členské štáty a občania čeliť v súvislosti s databázami pozostávajúcimi z osobných údajov v súvislosti s autorským právom.

##submission.downloads##

Publikované

15.12.2020

Číslo

Sekcia

Články