Spravodlivosť v antickom Ríme a jej možný odkaz pre moderné slovenské právo

Autori

  • Ján Ivančík Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva

##semicolon##

aequitas##common.commaListSeparator## súčasné slovenské právo##common.commaListSeparator## spravodlivosť##common.commaListSeparator## rímske právo

Abstrakt

Autor sa v príspevku zaoberá komparáciou vnímania princípu spravodlivosti v antickom Ríme a v súčasnom slovenskom práve. Príspevok na základe právnych a neprávnych prameňov analyzuje vplyv prirodzenoprávnej koncepcie na rímske vnímanie aequitas a jej možný odkaz pre moderný právny poriadok. Príspevok vychádza z historického kontextu a nadväzuje na moderné otázky a výzvy spojené s elementom spravodlivosti.

##submission.downloads##

Publikované

18.12.2020

Číslo

Sekcia

Články