Návrat na podrobnosti článku Postavenie politicky exponovanej osoby ako vysokorizikového klienta v oblasti boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu ##common.download## ##common.downloadPdf##