Trestnoprávne aspekty domáceho násilia ako rastúceho problému spoločnosti a právne možnosti jeho riešenia

Autori

  • Denisa Hamranová Okresná prokuratúra Nové Zámky

##semicolon##

domáce násilie##common.commaListSeparator## týranie blízkej a zverenej osoby##common.commaListSeparator## blízka osoba##common.commaListSeparator## ublíženie na zdraví##common.commaListSeparator## zákon o obetiach

Abstrakt

Autorka v predmetnom vedeckom príspevku analyzuje trestné činy vykazujúce znaky domáceho násilia, pričom zdôrazňuje, že v aplikačnej praxi je mnohokrát náročné právne kvalifikovať takéto konanie páchateľa z dôvodu absencie exaktnej skutkovej podstaty upravujúcej domáce násilie. V súčasnom právnom poriadku máme upravený trestný čin týrania blízkej a zverenej osoby podľa § 208 Trestného zákona, avšak uvedená skutková podstata nedostatočným spôsobom reflektuje na konanie vykazujúce znaky domáceho násilia z teoretického hľadiska.

##submission.downloads##

Publikované

03.09.2021

Číslo

Sekcia

Články