Verejnoprospešné práce ako spôsob (ne)núteného výkonu uloženej pokuty za priestupok

Autori

  • Mária Havelková Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Katedra správneho a environmentálneho práva

##semicolon##

správna exekúcia##common.commaListSeparator## priestupok##common.commaListSeparator## pokuta##common.commaListSeparator## verejnoprospešné práce##common.commaListSeparator## zákaz nútených prác

Abstrakt

Priestupkový zákon upravuje dva osobitné spôsoby výkonu rozhodnutia, ktorým bola uložená pokuta za priestupok. Autorka sa zameriava predovšetkým na výkon rozhodnutia vykonaním verejnoprospešných prác. Predmetom príspevku je posúdenie, či výkonom rozhodnutia verejnoprospešnými prácami nedochádza k porušeniu zákazu nútených a povinných prác. Autorka tiež analyzuje podmienky pre aplikáciu tohto inštitútu a identifikuje dôvody, prečo jeho realizácia nie je v praxi možná. Súčasťou príspevku je komparácia zakotvenia inštitútu verejnoprospešných prác vo vybraných krajinách Európskej Únie.

##submission.downloads##

Publikované

03.09.2021

Číslo

Sekcia

Články