Nariadenie odstránenia nepovolenej stavby slúžiacej ako obydlie vo svetle práva a morálky

Autori

  • Viera Jakušová Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Katedra správneho a environmentálneho práva

##semicolon##

rozhodovacia činnosť##common.commaListSeparator## právne princípy##common.commaListSeparator## zásady##common.commaListSeparator## morálka##common.commaListSeparator## ľudské práva##common.commaListSeparator## verejný záujem##common.commaListSeparator## nepovolená stavba##common.commaListSeparator## neoprávnená stavba##common.commaListSeparator## obydlie

Abstrakt

Článok sa zaoberá problematikou rozhodovania príslušných orgánov pri komplikovaných kauzách, pričom na vybranej kauze poukazuje na vplyv právnych princípov, zásad a morálky na rozhodovací proces. Takouto kauzou je posúdenie vhodnosti odstránenia nepovolenej a neoprávnenej stavby, ktorá súčasne slúži ako obydlie. Článok sa zaoberá jednotlivými otázkami, ktoré s ňou súvisia, a to v rovine administratívnoprávnej, občianskoprávnej, ako aj filozofickej a ústavnoprávnej.

##submission.downloads##

Publikované

03.09.2021

Číslo

Sekcia

Články