Sankcie v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora a ich primeranosť

Autori

  • Pavel Lacko Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva

##semicolon##

register partnerov verejného sektora##common.commaListSeparator## sankcie##common.commaListSeparator## primeranosť

Abstrakt

Autor sa v príspevku zaoberá sankciami, ktoré prichádzajú do úvahy v prípade porušenia ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení a otázkou ich primeranosti s ohľadom na závažnosť jednotlivých prípadov porušenia. Sankcie majú síce na jednej strane dôležitú úlohu, a to primäť partnerov verejného sektora k tomu, aby zapísané a zverejnené údaje boli správne a aktuálne. Na druhej strane je však otázkou, či je potrebné rovnako prísne sankcionovať všetky prípady porušenia.

##submission.downloads##

Publikované

03.09.2021

Číslo

Sekcia

Články