Zmeny v právnej úprave financovania registrovaných cirkví a náboženských spoločností v Slovenskej republike s prihliadnutím na právnu úpravu kánonického práva

Autori

  • Matúš Nemec Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva

##semicolon##

štátny príspevok##common.commaListSeparator## duchovní##common.commaListSeparator## kongrua##common.commaListSeparator## remunerácia##common.commaListSeparator## cirkevná daň##common.commaListSeparator## cirkevná autonómia##common.commaListSeparator## registrované cirkvi

Abstrakt

Po vyše sedemdesiatich rokoch zákonodarca v Slovenskej republike zmenil niektoré aspekty materiálneho (finančného) zabezpečenia registrovaných cirkví a náboženských spoločností. Napriek úplnej abrogácii zákona č. 218/1949 Zb. ostal v novom zákone zachovaný model priamych štátnych príspevkov na zákonom všeobecne vymedzené oblasti činnosti, vrátane platov duchovných. Zrušené však boli zákonné platové tabuľky, čím bolo posilnené autonómne postavenie cirkví a náboženských spoločností pri tvorbe vlastných rozpočtov a hospodárení s peniazmi v súlade s predpismi o finančnej disciplíne.

##submission.downloads##

Publikované

03.09.2021

Číslo

Sekcia

Články