Vplyv rozsudku Súdneho dvora vo veci C-575/18 P Česká republika v. Komisia na priame žaloby pred SDEÚ

Autori

  • Mária T. Patakyová Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Ústav európskeho práva
  • Sára Kiššová Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Ústav európskeho práva

##semicolon##

súdny systém##common.commaListSeparator## priame žaloby##common.commaListSeparator## vec C-575/18 P Česká republika v. Komisia

Abstrakt

Systém súdnej ochrany v EÚ je odlišný od systému vnútroštátnej súdnej ochrany. Vo všeobecnosti je možné zhodnotiť, vo vzťahu k priamym žalobám pred SDEÚ, že tieto sú prípustné za splnenia relatívne striktných podmienok. Tieto podmienky prechádzali v čase zmenami a, zdá sa, že ich vývoj nie je ukončený. Predkladaný článok sa venuje nedávnemu rozsudku Súdneho dvora vo veci C-575/18 P Česká republika v. Komisia, jeho skutkovému stavu, právnemu názoru poskytnutému sudcami Súdneho dvora aj návrhmi generálnej advokátky Sharpston. Cieľom článku je, okrem sumarizácie predmetného rozsudku, posúdiť jeho dopad na systém priamych žalôb pred SDEÚ.

##submission.downloads##

Publikované

03.09.2021

Číslo

Sekcia

Články