Zánik členstva v družstve zánikom pracovného vzťahu v Slovenskej republike a v Českej republike

Autori

  • Andrej Poruban Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

##semicolon##

výrobné družstvo##common.commaListSeparator## pracovný vzťah##common.commaListSeparator## zánik členského vzťahu

Abstrakt

Príspevok sa zaoberá zánikom pracovného vzťahu člena k družstvua porovnáva slovenskú a českú právnu úpravu.

##submission.downloads##

Publikované

03.09.2021

Číslo

Sekcia

Články