Návrat na podrobnosti článku Cirkevné právo v prameňoch rímskeho práva poklasického obdobia ##common.download## ##common.downloadPdf##