Návrat na podrobnosti článku Cirkevné právo v prameňoch rímskeho práva poklasického obdobia Download Download PDF