Identifikácia a overenie identifikácie klienta na diaľku z pohľadu legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu

Autori

  • Yana Daudrikh Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta Katedra finančného práva

Kľúčové slová:

identifikácia na diaľku, FATF, V. AML smernica, plnenie tretími stranami

Abstrakt

Príspevok sa zameriava na analýzu spôsobu výkonu identifikácie
a overenia identifikácie klienta použitím technologických prostriedkov
umožňujúcich vykonávať identifikáciu klienta na diaľku. Súčasťou
článku je bližšie rozpracovanie uplatnenia jednotlivých požiadaviek
upravených v odporúčaniach FATF a V. AML smernici, s dôrazom na
uplatnenie RBA prístupu a inštitútu plnenia tretích strán. Osobitne sa
venujeme analýze výkonu identifikácie a overenia identifikácie klienta
obsiahnutej v legislatíve Slovenskej republiky.

Downloads

Publikované

11.01.2022

Číslo

Sekcia

Články