Návrat na podrobnosti článku Nesúlad právnej normy s ústavou a rozhodovanie v správnom súdnictve Download Download PDF