Návrat na podrobnosti článku Procesnoprávne aspekty správneho deliktu držiteľa vozidla Download Download PDF