O časopise

Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae je recenzovaný vedecký časopis, ktorý začal  vychádzať v roku 1966. Najprv sporadicky ako zborník, neskôr (od roku 1977) sa postupne  jeho periodicita ustálila na jedenkrát za rok. Spolu vyšlo 30 čísel.

AFI UC vychádza od roku 2012 dvakrát ročne ako vedecký časopis Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pokrýva problematiku všetkých disciplín práva a poskytuje priestor na prezentáciu plurality názorov rôznymi formami, predovšetkým výstupmi z vedeckého výskumu. Prináša články, recenzie teoretických prác a správy z vedeckého života. Každý článok je recenzovaný dvomi recenzentmi.