Redakcia

ZODPOVEDNÝ REDAKTOR

JUDr. Zoltán Gyurász, PhD.

e-mail: zoltan.gyurasz@flaw.uniba.sk

VÝKONNÝ REDAKTOR

Ing. Jana Mirgová, MPH

e-mail: jana.mirgova@flaw.uniba.sk