Editorský tým

PREDSEDA

 • prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.

ČLENOVIA

 • Ing. Mgr. Ondrej Blažo, PhD.
 • doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
 • doc. JUDr. Marián Giba, PhD.
 • prof. Symeon Karagiannis (Francúzsko)
 • doc. JUDr. Rudolf Kasinec, PhD.
 • doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD.
 • doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD.
 • prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD.
 • doc. JUDr. Ján Matlák, CSc. 
 • prof. dr hab. Krysztof Skotnicki (Poľsko)
 • doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD.
 • prof. JUDr. Pavel Šámal, PhD. (Česká republika) 
 • prof. Dr. Miroslav Vitéz (Srbsko)
 • prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.

TAJOMNÍČKA

 • Mgr. Michala Siveková