TRELLOVÁ, L. – VRABKO, M. Priame prejavy práva na samosprávu obce v kontexte verejnej správy

Praha: Leges, s.r.o., 2022, 196 s. ISBN 978-80-7502-617-0

Autori

  • Kristína Slámková Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra správneho a environmentálneho práva

Abstrakt

  

Downloads

Publikované

2023-07-28

Číslo

Sekcia

Recenzie