Kauzálna príslušnosť správneho súdu v konaniach týkajúcich sa jadrových udalostí

Autori

  • Peter Pavlovič Comenius University in Bratislava

DOI:

https://doi.org/10.62874/afi.2024.1.06

Kľúčové slová:

správny súd, jadrová udalosť, kauzálna príslušnosť, jadrové právo

Abstrakt

Správny súdny poriadok upravuje kauzálnu príslušnosť správneho súdu na konanie o správnej žalobe v oblasti jadrových udalostí. Predkladaný príspevok analyzuje okruh možných situácií, ktoré by do takto vymedzenej príslušnosti súdu mohli spadať, a zároveň v širšom kontexte diskutuje o možnosti a význame založenia kauzálnej príslušnosti správnych a všeobecných súdov vo veciach týkajúcich sa mierového využívania jadrovej energie. Výklad smeruje k záveru, že kauzálna príslušnosť správneho súdu na konanie o správnej žalobe v oblasti jadrových udalostí stricto sensu je z aplikačného pohľadu nevyužiteľná a v oblasti jadrových udalostí lato sensu potenciálne sťažujúca pozíciu možných žalobcov, a preto je namieste úvaha o vypustení predmetného ustanovenia Správneho súdneho poriadku.

Downloads

Publikované

2024-07-02

Číslo

Sekcia

Vedecké články