Historický vývoj umelého prerušenia tehotenstva - trestný čin alebo ľudské právo?

Autori

  • Bc. Kristína Nagyová Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

DOI:

https://doi.org/10.62874/afi.2024.1.05

Kľúčové slová:

historický exkurz, trestné právo, umelé prerušenie tehotenstva, politika

Abstrakt

Táto práca sa zameriava na historický exkurz vývoja umelého prerušenia tehotenstva od prehistorických čias až po súčasnú právnu úpravu. Začína opisovať samotnú problematiku od prvých zmienok súvisiacich s právnou úpravou umelého prerušenia tehotenstva, postupuje do explicitne vymedzenej zákonnej úpravy, ktorá postihuje výkony umelého prerušenia tehotenstva trestnosťou, pričom záverom sa dostáva do súčasnosti. V súčasnej právnej úprave sa venuje nielen aktuálnemu statusu a motívu prijatia takejto právnej úpravy, ale taktiež poukazuje na samotné poslanecké návrhy, ktoré rezonovali volebnými obdobiami. Zároveň sa snaží poukázať na dôsledky, ktoré právna úprava v minulosti spôsobovala, či vhodnosť (ne)trestnosti v súvislosti s umelým prerušením tehotenstva. Analyzuje poslanecké návrhy volebných období, či odôvodnenosť týchto návrhov a zároveň sa zamýšľa nad (ne)potrebou upraviť interrupčnú politiku v súčasnom období. Opisuje jednotlivé názorové spektrá dvoch kruhov v spoločnosti, či už liberálny alebo konzervatívny. Poukazuje na zníženie potratovosti, či príliš obmedzujúce návrhy ustanovení sprísňovania interrupcií.

Downloads

Publikované

2024-07-02

Číslo

Sekcia

Vedecké články