Obmedzovanie slobody prejavu vo Veľkej Británii v koncepte militantnej demokracie

Autori

  • Eva Celkova postgraduate of PhD. study of the Law Faculty, lawyer

DOI:

https://doi.org/10.62874/afi.2024.1.02

Kľúčové slová:

sloboda prejavu, militantná demokracia, nenávistný prejav, extrémistický prejav

Abstrakt

Výrazný nárast migrácie do európskych demokracií za posledné desaťročie so sebou priniesol nárast popularity extrémistických názorov ako aj názorov šíriacich obavy z možného terorizmu. Radikalizácia názorov nachádza priamu odozvu v organizovaných zoskupeniach, ktoré súčasné problémy zneužívajú vo svoj politický a spoločenský prospech. O to viac je téma militantnej demokracie a s ňou spojených zásahov do demokratických práv a slobôd, predovšetkým práva na slobodu prejavu aktuálnejšia a je potrebné jej venovať náležitú pozornosť. Britská demokracia nachádzajúca sa uprostred boja kontinentálnych demokracií o zachovanie svojej demokratickej podstaty sa paradoxne pýši odmietnutím konceptu militantnej demokracie a vykazuje snahu o neobmedzené šírenie názorov bez ohľadu na to, či je prejav urážlivý, hanlivý, šokujúci, či ním dochádza k šíreniu myšlienok totalitných režimov, alebo je dokonca rasistický alebo diskriminačný. Skutočne sa však britská demokracia nebráni extrémistickému prejavu? Príspevok má za cieľ rozobrať podmienky, za ktorých dochádza vo Veľkej Británii k obmedzovaniu slobody prejavu v koncepte militantnej demokracie a s týmto právom úzko súvisiacich práv, a to slobody združovania a zhromažďovania.

Downloads

Publikované

2024-07-02

Číslo

Sekcia

Vedecké články