Medicinalizácia trestného práva v 19. storočí

Autori

  • Martin Gregor

DOI:

https://doi.org/10.62874/afi.2024.1.03

Kľúčové slová:

moderná škola trestného práva, determinizmus v trestnom práve, frenológia, Cesare Lombroso, biologicko-antropologické teórie zločinnosti, páchateľ ako pacient

Abstrakt

Tzv. moderná škola trestného práva v druhej polovici 19. storočia výraznejšie akcentovala vplyv prírodných vied na posudzovanie príčin trestnej činnosti. Páchateľ trestného činu začal byť vnímaný ako objekt skúmania aj z pohľadu medicíny. Táto štúdia sa pokúsi zosumarizovať pozitívne, ale aj negatívne výsledky tohto procesu. Preto poukáže nielen na hľadanie korelácií medzi fyzickými danosťami človeka a jeho sklonmi k páchaniu trestnej činnosti (biologicko-antropologické teórie zločinnosti, frenológia), ale zároveň sa pokúsi upozorniť na posun vo vnímaní trestu od represívneho nástroja k určitej forme sociálneho opatrenia. V neposlednom rade poukáže na vplyv medicíny vo vzťahu k dekriminalizácii niektorých sexuálnych trestných činov.

Downloads

Publikované

2024-07-02

Číslo

Sekcia

Vedecké články