Administratívne kontrakty ako forma činnosti verejnej správy pre budúcnosť

Autori

  • Ľudovít Máčaj Univerzita Komenského v Bratislave

Kľúčové slová:

verejná správa, formy činnosti verejnej správy, správna dohoda, administratívny kontrakt

Abstrakt

Abstrakt: Článok približuje administratívne kontrakty ako jednu z finálnych foriem činnosti verejnej správy, ktorá predstavuje určitú alternatívu voči jednostranným aktom orgánov verejnej správy. Vzhľadom na to, že na jej vznik je potrebná spolupráca obidvoch (resp. viacerých strán), je tu zvýraznené partnerské postavenie verejnej správy na úkor jej nariaďovacích funkcií. Dôležitosť tohto postavenia v súčasnosti stále narastá, a to aj v súvislosti s poskytovaním verejných služieb. Cieľom článku je teda poukázať na význam a dôležitosť administratívnych kontraktov a to aj s poukázaním na právnu úpravu Francúzskej republiky ako štátu, kde majú administratívne kontrakty ako súčasť vedy správneho práva dlhodobo dôležité a významné postavenie.

Downloads

Publikované

2024-07-02

Číslo

Sekcia

Vedecké články